NARZĘDZIA SaaS

WYTYCZNE DLA FIRM Z OBSZARU Saas

Firma zostanie poproszona o określenie liczby klientów. Liczba klientów potrzebna jest do określenia liczby ankiet klienckich. Ankiety wypełniane przez klientów są obowiązkowym elementem certyfikacji.

Kryteria techniczne brane pod uwagę: – lokalizacja produktu na rynek polski: dostępna dokumentacja techniczna usługi w języku polskim, publicznie dostępny cennik/warunki finansowe/handlowe w języku polskim, publicznie dostępny regulamin świadczenia usługi/OWU/EULA/wzór umowy jest w języku polskim, spory pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą poddane rozstrzygnięciu sądu państwa UE i prawu państwa UE. – lokalizacja data center – Lokalizacja wyłącznie w państwie UE z brakiem możliwości przekazywania danych poza UE. – Wpływ na szybkość działania strony, szybkość ładowania skryptu technologii 3rd party na stronę – Liczone średniorocznie za rok poprzedzający zgłoszenie. – Weryfikacja czy technologia działająca na stronie usługi jest blokowana przez adblocki (Jeżeli domena jest na liście, to dostawca musi wskazać inne rozwiązanie, do integracji które omija adblocka, takie jak np. możliwość świadczenia usługi z domeny sklepu. 1st party domain, integracja za pomocą API backend). – Zasoby potrzebne do wdrożenia technologii po stronie sklepu – weryfikacja czy jest dostępna możliwość integracji backend, dokumentacja API/SDK, czy jest dostępna integracja frontend (API JS), możliwość wdrożenia przez tag managers. – Zasoby technologiczne – możliwość skalowania, uptime. – SLA: dostępność narzędzia zgłaszania awarii/usterek, dostępność backoffice w języku polskim, dostępność przynajmniej czterech różnych metod komunikacji z dostawcą, czas reakcji na awarię skutkującą naruszeniem prawa (wyciek danych, zmiana powodująca brak spełniania wymogów prawnych) lub skutkującą brakiem realizacji podstawowej funkcjonalności usługi (np. brak możliwości dokonania płatności, brak działania koszyka, brak wysyłania wiadomości o założonej treści). Czas reakcji na zgłoszenie błędów, które nie skutkują awarią, Czas usunięcia awarii, Czas realizacji zgłoszenia niebędącego awarią, Dostępność wsparcia technicznego/helpdesku w języku polskim.

Ankiety Klientów. Weryfikacja pozytywnych rekomendacji. W skali 0-10 – najniższa możliwa ocena kwalifikująca do certyfikacji to 7.